การเตรียมตัว

  • แต่งกายสุภาพ เสื้อผ้าควรสวมใส่สบาย เคลื่อนตัวง่าย ไม่จำเป็นต้องใส่ชุดขาว สุภาพสตรีสวม กางเกงได้
  • ควรเตรียมเสื้อผ้าให้เพียงพอสำหรับ ๗ วัน
  • จัดเตรียมของใช้จำเป็นส่วนตัว
  • ไฟฉาย จำเป็นมากเพราะอยู่ป่า
  • นาฬิกาปลุก (ไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้)
  • รองเท้าแตะ ที่สามารถเดินบนพื้นผิวขรุขระได้สะดวก
  • ขวดน้ำดื่มพกพาส่วนตัว ทางวัดมีน้ำฝนที่ผ่านการกรองให้เติมได้ตลอดเวลา
  • ร่ม (จำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในฤดูฝน)
  • ที่วัดอากาศจะเย็นเกือบตลอดทั้งปี หากท่านมาในช่วงฤดูฝนหรือฤดูหนาว โปรดเตรียมเครื่องกันหนาวที่จำเป็นสำหรับตัวท่านมาด้วย