ภาพสาธิตการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว

มีสติกำหนดรู้ ดูกายเคลื่อนไหว ดูใจนึกคิด