ที่นี่เป็นบ้านของเรา

“จะมาปฏิบัติธรรมที่สุคะโตไม่ต้องเตรียมอะไร ตั้งต้นจากศรัทธา
เชื่อว่าทำดี ดี ทำชั่ว ชั่ว ที่นี่เป็นที่ทำความดี ที่ละความชั่ว
เราจะเป็นเพื่อนที่ดี เป็นมิตรที่ดี ไม่พาหลงทิศหลงทาง
ไม่ต้องเตรียมอะไรแต่ต้องมีศรัทธา ไม่ต้องขออนุญาตจากใคร
มาได้เลย ขอให้ที่นี่เป็นบ้านของเรา

มาถึงแล้วก็ไปสำนักงานลงทะเบียนอย่างองอาจว่าจะมาอยู่ที่นี่
กี่วัน กี่เดือน กี่ปี หรือไม่มีกำหนด ถ้ามีคำถามว่า “มาได้ยังไง”
ให้บอกว่า “รู้จักหลวงพ่อคำเขียน” เท่านี้ก็พอแล้ว มาเถอะ
มีข้าวให้กิน มีที่ให้อยู่ ไม่ทอดทิ้ง”

หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ