กำหนดการปฏิบัติธรรม

วันแรก (วันอาทิตย์)

วันจบหลักสูตร (วันเสาร์)