กำหนดการปฏิบัติธรรม

วันแรก (วันอาทิตย์)

  • การปฐมนิเทศที่ศาลาหอไตรจะเริ่มในเวลา ๑๓.๐๐ น. ควรมาให้ทัน
  • เมื่อเดินทางมาถึงวัด ให้ไปลงทะเบียนที่สำนักงานไตรลักษณ์ เพื่อรับเครื่องนอน (เสื่อหมอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม) และกุญแจที่พัก
  • ทางวัดได้จัดเตรียมอาหารกลางวันไว้ให้ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

วันจบหลักสูตร (วันเสาร์)

  • จะจบหลักสูตรเวลา ๑๑.๐๐ น. โดยประมาณ
  • ทางวัดได้จัดเตรียมอาหารกลางวันไว้ให้ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป
  • ก่อนกลับทำความสะอาดที่พักให้เรียบร้อย พร้อมเข้าพักต่อได้
  • นำเครื่องนอน และกุญแจที่พัก ส่งคืนสำนักงานให้เรียบร้อย โดยแยกผ้าห่มและปลอกหมอน เพื่อส่งซัก