หว่านพันธุ์แห่งโพธิ์ วัดป่ากับชุมชน

หว่านพันธุ์แห่งโพธิ (หลวงพ่อคำเขียนกับความเปลี่ยนแปลงที่บ้านท่ามะไฟหวาน) เป็นบทความเกี่ยวกับ ประวัติ ชีวิตและผลงาน ของหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ ซึ่ง พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ได้เขียนไว้เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘

ในสายตาของประชาชนทั่วไป พระคำเขียน สุวณฺโณ เป็นพระเรียบ ๆ ธรรมดา ไม่มีอะไร แตกต่างจากพระทั่วไปที่พบเห็นเท่าใดนักแต่ในหมู่นักพัฒนารุ่นใหม่นั้นท่านเป็นที่รู้จักในฐานะพระนักพัฒนาที่อ่อนน้อมถ่อมตนมีทัศนะก้าวหน้า และเท่าทันสังคมสมัยใหม่ อย่าง ยากที่จะหาได้ในพระเถระปัจจุบัน ส่วนนักปฏิบัติธรรมจำนวนไม่น้อย ก็นับถือท่านว่าเป็นอาจารย์กรรมฐานที่เปี่ยมด้วยปัญญา กรุณา มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส แต่สำหรับ ชาวบ้าน บนหลังเขา “ภูโค้ง”

โดยเฉพาะที่ท่ามะไฟหวานแล้ว ท่านคือ “หลวงพ่ออ้วน” อันเป็นที่เคารพ นับถือ เป็นทั้งพระผู้นำและผู้ปกครอง ที่ใส่ใจทุกข์สุขของชาวบ้านอย่างจริงจัง ภาพประทับใจ เช่นนี้ อาจเลือนลางในความรู้สึกของชาวท่ามะไฟหวานที่เป็นวัยรุ่นลงมา แต่สำหรับคนมีอายุส่วนใหญ่ ที่อยู่ท่ามะไฟหวานนานกว่า ๑๐ ปีและได้ทันเห็นท่านเมื่อแรกมารับ เป็นเจ้าอาวาส วัดประจำหมู่บ้าน…………..