เรื่อง : การบวช
ติดต่อ : พระพิพัฒน์ โทรศัพท์ ๐๙๔-๔๕๐-๒๔๘๙

พระสมใจ โทรศัพท์ ๐๘๓-๑๕๒-๒๕๐๕