หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
         
 


" To one that feels "" คู่มือการทำความรู้สึกตัว "

         
 


" รู้อย่างไม่รู้ รู้อย่างผู้รู้ "
" ทำพระนิพพานให้แจ้ง"

         
 


" นิพพาน "
 

         
         


หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
         
 


" ผู้ดู ผู้เป็น "" Watching Not Being "
         
 


" รู้ซื่อๆ "" ไม่มี ไม่เป็นอะไร "

         
 


" ตาวิเศษ "" ใจเดียว "
         
 

" ความพรั่งพร้อม 
เพื่อการปฏิบัติธรรม "
"


" สนุกป่วย "
         
 

" เพชรแห่งธรรม "
     ๑ . .

   
   


 

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
         
 


" ชีวิตที่จิตใฝ่หา "" เป็นมิตรกับตัวเอง "
         
 


" รู้ใจไกลทุกข์ "" ความสุขที่ปลายจมูก "

         
 


" ตื่นรู้ที่ภูหลง "" บันทึกธรรมชาติ "
         
 


"เป็นไทย เป็นพุทธ
เป็นสุข "" เปลี่ยนใจ "
         
 


" ร่มไม้และเรือนใจ "" สุขแท้ด้วยปัญญา "