กำหนดการ

  กำหนดการในการปฏิบัติธรรม

วันแรก(วันอาทิตย์)

• การปฐมนิเทศที่ศาลาหอไตรจะเริ่มในเวลา ๑๓.๐๐ น. ควรมาให้ทัน
• เมื่อเดินทางมาถึงวัด ให้ไปลงทะเบียนที่สำนักงานไตรลักษณ์ เพื่อรับเครื่องนอน
(เสื่อหมอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม) และกุญแจที่พัก
• ทางวัดได้จัดเตรียมอาหารกลางวันไว้ให้ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

วันจบหลักสูตร(วันเสาร์)

• จะจบหลักสูตรเวลา ๑๑.๐๐ น. โดยประมาณ
• ทางวัดได้จัดเตรียมอาหารกลางวันไว้ให้ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป
• ก่อนกลับทำความสะอาดที่พักให้เรียบร้อย พร้อมเข้าพักต่อได้
• นำเครื่องนอน และกุญแจที่พัก ส่งคืนสำนักงานให้เรียบร้อย โดยแยกผ้าห่มและปลอกหมอน เพื่อส่งซัก


วัดป่าสุคะโต หมู่ ๘ บ้านใหม่ไทยเจริญ ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๕o
© [email protected]. All rights reserved.