ภาค ๒ การสร้างจังหวะ

การเจริญสติ เจริญสมาธิ เจริญปัญญา ต้องมี “วิธีการ” ที่จะนำตัวเราไปสู่ตัวสติ ตัวสมาธิ ตัวปัญญาได้ การทำทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีวิธีการ จึงจะเข้าถึงจุดหมายปลายทางได้ ดังนั้นการมาที่นี่ต้องพยายาม ไม่ต้องนั่งนิ่งๆ สอนกันแนะนำกัน ให้มีวิธีทำ โดยเคลื่อนไหวอยู่เสมอ ทำเป็นจังหวะ วิธีทำนั้น ก็ต้องนั่ง แต่ไม่ต้องหลับตา อันนี้มีวิธีทำ นั่งพับเพียบก็ได้ นั่งขัดสมาธิก็ได้ นั่งเก้าอี้ก็ได้ นอนก็ได้ ยืนก็ได้ ทำความรู้สึกตัว…

เอามือวางไว้ที่ขาทั้งสองข้าง .............................................คว่ำไว้
พลิกมือขวาตะแคงขึ้น ..................................ทำช้าๆ.......ให้รู้สึก
ยกมือขวาขึ้นครึ่งตัว .......................ให้รู้สึก ......มันหยุดก็ให้รู้สึก
เอามือขวามาที่สะดือ..........................................................ให้รู้สึก
พลิกมือซ้ายตะแคงขึ้น....................................................... ให้รู้สึก
ยกมือซ้ายขึ้นครึ่งตัว .......................................................... ให้รู้สึก
เอามือซ้ายมาที่สะดือ......................................................... ให้รู้สึก
เลื่อนมือขวาขึ้นหน้าอก...................................................... ให้รู้สึก
เอามือขวาออกตรงข้าง....................................................... ให้รู้สึก
ลดมือขวาลงที่ขาขวา ตะแคงไว้........................................ ให้รู้สึก
คว่ำมือขวาลงที่ขาขวา.........................................................ให้รู้สึก
เลื่อนมือซ้ายมาที่หน้าอก.....................................................ให้รู้สึก
เอามือซ้ายออกมาตรงข้าง...................................................ให้รู้สึก
ลดมือซ้ายลงที่ขาซ้าย ตะแคงไว้.........................................ให้รู้สึก
คว่ำมือซ้ายลงที่ขาซ้าย........................................................ให้รู้สึก
ทำต่อไปเรื่อยๆ....................................................ให้มีความรู้สึกตัว