การเตรียมตัว

 การเตรียมตัว

การเตรียมตัว

• แต่งกายสุภาพ เสื้อผ้าควรสวมใส่สบาย เคลื่อนตัวง่าย ไม่จำเป็นต้องใส่ชุดขาว สุภาพสตรีสวมกางเกงได้
• ควรเตรียมเสื้อผ้าให้เพียงพอสำหรับ ๗ วัน
• จัดเตรียมของใช้จำเป็นส่วนตัว
• ไฟฉาย จำเป็นมากเพราะอยู่ป่า
• นาฬิกาปลุก (ไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้)
• รองเท้าแตะ ที่สามารถเดินบนพื้นผิวขรุขระได้สะดวก
• ขวดน้ำดื่มพกพาส่วนตัว ทางวัดมีน้ำฝนที่ผ่านการกรองให้เติมได้ตลอดเวลา
• ร่ม (จำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในฤดูฝน)
• ที่วัดอากาศจะเย็นเกือบตลอดทั้งปี หากท่านมาในช่วงฤดูฝนหรือฤดูหนาว
   โปรดเตรียมเครื่องกันหนาวที่จำเป็นสำหรับตัวท่านมาด้วย

contact-lineวัดป่าสุคะโต หมู่ ๘ บ้านใหม่ไทยเจริญ ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๕o
© webeditor@pasukato.org. All rights reserved.