เรื่อง : อบรมเจริญสติภาวนา (หลักสูตร ๗ วัน) โดย พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณฺโณ และ พระอาจารย์สมใจ อาจาโร
ติดต่อ :   คุณเล็ก ๐๙๓ ๖๕๓ ๙๒๓๙/ Line ID : happyromrawin
               คุณนาง ๐๘๑ ๗๒๑ ๒๑๕๗/ Line ID : khawaree
               คุณเม ๐๘๑ ๙๐๓ ๕๙๖๔/ Line ID : malee.mei
               ติดต่อสอบถามช่วงเวลา ๘.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น.
หมายเหตุ : ผู้ที่ต้องการมานอกเวลาหลักสูตร 7 วัน โปรดติดต่อแม่ชีปุ๊ก โทร. ๐๙๓ ๓๕๗ ๗๕๕๑